Loading ...
banner left_top 2

Chương Trình Phục Sinh Tại Nhà Hát Âu Cơ - Hà Nội

 • Hội Thánh Tin Lành Miền Bắc đã tổ chức đêm Thánh nhạc Phục Sinh với chủ đề "Hiệp Một Trong Đấng Sống" với hơn 800 người tham dự chương trình vào ngày 31/3/2013
  • Mục Vụ "Bông Lúa Sót"

   Chúng tôi xin trình bày dự án của “Bông Lúa Sót” đến cùng quý vị – là tất cả những ai có tấm lòng nhân ái giúp đỡ người khác.
  • Chương Trình Truyền Giảng Giáng Sinh Tại Vạn Ninh

   Vào lúc 19h ngày 28/11/2012, chương trình Truyền Giảng Giáng Sinh với chủ đề "Vì Sao Đấng Thánh Lâm Phàm?" tại Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa diễn ra với hàng trăm người tham dự tại khu vực.
  • Bố trí thiết bị trên công trường

   Các máy móc thiết bị thi công xây dựng ngày càng được sử dụng rộng rãi trên các công trường xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa công nghệ thi công xây dựng. Việc nghiên cứu để bố trí và sử dụng một cần trục hay...
  • Bố trí thiết bị trên công trường

   Các máy móc thiết bị thi công xây dựng ngày càng được sử dụng rộng rãi trên các công trường xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa công nghệ thi công xây dựng. Việc nghiên cứu để bố trí và sử dụng một cần trục hay...
  • Bố trí thiết bị trên công trường

   Các máy móc thiết bị thi công xây dựng ngày càng được sử dụng rộng rãi trên các công trường xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa công nghệ thi công xây dựng. Việc nghiên cứu để bố trí và sử dụng một cần trục hay.